Taiteesta
Taiteesta

Tässä artikkelissa tutkitaan taiteen merkitystä ja pyrkimystä ymmärtää taiteen ja taiteilijoiden välistä suhdetta hyödyllisten oivalluksien kautta. Kuitenkin on hyvä muistaa, että taide on vasta totta, kun sillä on katsoja, kokija. Tässä artikkeli ssa tarkastelemme taidetta luovan luonteen inhimillisen ilmaisun muodossa.

Taide – mikä se on?

Tämä kysymys tulee usein esiin, ja siihen on olemassa monia vastauksia. Monet väittävät, että taidetta ei voida määritellä. Taidetta pidetään usein prosessina tai tuotteena, jossa elementit tarkoituksella järjestetään tavalla, joka houkuttelee aisteja tai tunteita. Se käsittää monipuolisen valikoiman ihmisen toimintaa, luomuksia ja ilmaisutapoja, mukaan lukien musiikin, kirjallisuuden, elokuvat, veistokset ja maalaukset. Taiteen merkitystä tutkitaan filosofian alalla, joka tunnetaan paremmin nimellä esteettinen filosofia. Taide on yleisesti ymmärretty olevan, mitä tahansa toimintaa tai lopputloksia, joita ihmiset tekevät kommunikoivalla tai esteettisellä tarkoituksella – mikä ilmaisee ajatuksen, tunteen tai yleisemmin maailmankuvaa. Taide on osa kulttuuria, joka heijastaa taloudellisia ja sosiaalisia alustoja. Taide välittää jokaiselle kulttuurille ominaisia ​​ajatuksia ja arvoja ajasta. Taiteen rooli muuttuu ajan mukana. Taiteen määritelmä on avoin, subjektiivinen ja aina kyseenalainen. Historioitsijoiden ja taiteilijoiden välillä ei ole sopimusta, minkä vuoksi olemme jääneet niin moniin taiteen määritelmiin. Taiteen konsepti on muuttunut vuosisatojen ajan. Taiteen käsite on edelleen ristiriitainen, sillä se on niin avoin monille tulkinnoille. Se voi tarkoittaa yksinkertaisesti mitä tahansa ihmisen toimintaa tai mitä tahansa sääntöjä, joita tarvitaan toiminnan kehittämiseen. Tämä yleistäisi käsitteen, jota ei tavallisesti ymmärrä kuvataiteeksi, jota nyt laajennetaan kattamaan akateemiset alueet. Sanalla on myös monia muita puhekielisiä käyttötapoja. Kuten alussa jo mainittiin, tässä artikkelissa taidetta käytetään kuvaamaan luovan luonteen inhimillisen ilmaisun muotoa..

Taiteen käsitteen kehitys

Taiteen määritelmä on muuttunut vuosien varrella, koska taiteellisen historian ala on kehittynyt, voimme siksi luokitella taiteen muutokset ajan mittaan ja ymmärtää paremmin taidemuotoja ja taiteilijoiden luovia impulsseja. On tärkeää ymmärtää taiteen historiaa, mutta myös tätä aikaa, etenkin digitaalisen taiteen estetiikkaa.Siirtyminen 1900-luvun puoliväliin saakka uusista taiteellisista lähestymistavoista syntyneet käsitteelliset muutokset johtivat estetiikan kriisiin, joka ilmeni uusissa taiteen medioissa.

Digitaalinen taide voi hyödyntää esteettisyyttä monilta muilta aloilta. Sitä vastaan ​​on kuitenkin esitetty erilaisia ​​kritiikkiä, esimerkiksi kun otetaan huomioon niiden käytettävissä olevien välineiden moninaisuus, kuinka paljon digitaalisten taiteilijoiden ponnisteluja on todella tehtävä työhönsä? Kysyimme Jan Willem Wennekesiltä, ​​joka tunnetaan myös nimellä Zeptonn, hänen mielipiteensä digitaalisesta taiteesta. Wennekes on freelancer, joka on erikoistunut havainnolliseen muotoiluun ja taiteeseen, keskittyen erityisesti ympäristöystävällisiin ja ympäristöhankkeisiin. Jan Willem Wennekes: “Määritelmä digitaalisesta taiteesta hankala määritellä. Toisaalta näyttää olevan kysymys digitaalisen taiteen luomiseen tarvittavista ponnisteluista. Toisin sanoen jotkut saattavat ajatella, että digitaalisen median käyttäminen taiteen luomiseen on helpompaa kuin perinteisen median käyttäminen. Toisaalta näyttää siltä, ​​että digitaalinen taide on taidemuoto itsessään (tai ei ehkä ollenkaan?). Mielestäni digitaalisen median (lähinnä tietokoneen, hiiren, Wacomin, skannerin, ohjelmiston jne.) Käsittely ei tarvitse olla erilainen kuin taiteen luominen muissa medioissa. Tietokone ja kaikki ohjelmiston tuottamat työkalut ovat edelleen ne, joita ne ovat: työkalut! Sinun täytyy hallita näitä työkaluja aivan kuten sinun täytyy hallita muita työkaluja. Jos et esimerkiksi ymmärrä, miten valo toimii, et pysty luomaan taidetta oikein valaisun suhteen ja niin edelleen. Jos et tiedä, miten kynätyökalu toimii Illustratorissa, et pysty luomaan hyvää taidetta, aivan kuten perinteinen taiteilija, joka ei osaa käyttää kynää. Sinun on vielä hallittava väriteoriat ja kaikki muut asiat, jotka ovat välttämättömiä hyvän tai upean taideteoksen luomiseen. Tässä mielessä ei ole väliä, onko kyseessä maalaus tai digitaalinen printti. Yksinkertaisesti sanottuna, sinun täytyy hallita kaikki työkalut ja teoria, aivan kuten sinun oli hallittava niitä ennen. Mitä paremmin hallitset heitä, sitä paremmin kuvasi voi olla. Valokuvaus katsottiin kerran muotokuvamaalaukseksi kilpailijaksi, mutta lopulta siitä tuli oma taidemuotonsa. Itse asiassa maalaustaide hyötyi valokuvauksen noususta, ja kukin lisäsi toista ja uudistettua kiinnostusta taiteeseen yleensä. Nykyään emme näe valokuvausta maalauksen kilpailijana; näemme ne erilaisina medioina, joilla on erilaisia etuja ja haittoja. Sama pätee uudempiin digitaalisen taiteen muotoihin.