Taideopinnot yliopistossa
Taideopinnot yliopistossa

Eräs nuori ajattelija sanoi kerran, että taidetta ei voi pakottaa; sen pitää tulla sydämestä. Ehkä näin onkin. Taidetta voi sen sijaan opiskella, ja sitä opiskellaankin ihan yliopistotasolla asti. Taideala on kuin luotu visionääreille ja lahjakkaille tekijöille, ja yleensä taiteellisilla ihmisillä on palava halu itsensä toteuttamiseen. Silloin taidealan opiskelu on juuri se oikea. Taidealan opintoja voi suorittaa Suomessa useammassakin yliopistossa, ja myös ulkomaille on mahdollista päästä opiskelemaan. Ja jos taideopinnoilla ajatellaan muutakin kuin kuvataiteita, esimerkiksi arkkitehtuuria ja muotoilua, ovat mahdollisuudet vieläkin suuremmat. Käydäänpä katsomassa, mitä mahdollisuuksia sekä Suomessa että muualla on opiskella taiteita yliopistotasolla.

Koulutus Suomessa

Kuvataide on visuaalisen taiteen eräs muoto, jota opiskellessa on tärkeää löytää oma ilmaisukieli, ja myös ymmärtää ja tuntea taidetta laaja-alaisesti. Suomessa opiskelumahdollisuuksia tarjoavat Aalto-yliopisto, Kuvataideakatemia, sekä Lapin yliopisto. Viimeksi mainitussa voi opiskella kuvataidekasvatusta: silloin opinnoissa yhdistetään taide, tiede ja myös pedagogia. Visuaaliseen kulttuuriin ja kuvataiteisiin perehdytään erityisesti opetuksen ja kasvatuksen näkökulmasta, joten tämä koulutusala on sellaisille, jotka haluavat tulevaisuudessa opettaa kuvataiteita muille. Kuvataideakatemia taas painottaa opinnoissa yksilöllisyyttä ja valinnanvapautta.

Opettajat ovat siellä kansainvälisiä ja kotimaisia ansioituneita kuvataiteilijoita sekä kuvataiteen asiantuntijoita. Opetuksessa pyritään siihen, että oppilaalla olisi valmiudet itsenäiseen toimintaan kuvataiteen alueella; käyttöön annetaan muun muassa oma työtila, ja opinnoissa ohjataan aktiiviseen näyttelytoimintaan ja oman taiteen julkiseen esittämiseen. Koulutusohjelma jakautuu neljään eri opetusalueeseen, joita ovat maalaustaide, taidegrafiikka, kuvanveisto sekä tila-aikataiteet, joihin kuuluu esimerkiksi valokuvaus. Erittäin monipuolista opiskelua siis! Aalto-yliopistossa on myös mahdollisuus kuvataidekasvatuksen opintoihin. Koulutus tarjoaa perustiedot sekä taiteesta että pedagogiikasta, ja opettaa muun muassa tutkimaan tarkasti kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin ilmiöitä ja niiden kasvatuksellisia merkityksiä. Tämä varsin kattava opetusohjelma kestää kolme vuotta, ja valmistuneet saavat valmiudet työskennellä vaikkapa kuvataideopettajana tai -lehtorina, tai esimerkiksi tutkijana. Aalto-yliopistossa voi pyrkiä tämän jälkeen myös kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmaan.

Taideopintoja ulkomailla

Taideopintoja ulkomailla

Kuten melkein arvata saattaa, ulkomailla on tarjolla runsaasti enemmän taidealojen koulutusohjelmia, joihin myös suomalainen opiskelija voi pyrkiä. Ulkomailla opiskeleminen tarjoaa aivan uusia verkostoja ja näkökulmia, ja monella taiteen alalla mahdolliset kansainväliset työharjoittelupaikat voivat olla todella hyödyllisiä ajatellen tulevaisuuden työllistymistä. Yleensä ulkomaiseen opiskelupaikkaan tarvitaan alan kandidaatin tutkinto Suomessa sekä työnäytteitä. Kannattaa siis etukäteen ottaa selville tarkemmat tiedot kiinnostavista koulutusohjelmista.

Joka tapauksessa yliopistotasoisia taideopiskeluja voi suorittaa Euroopan lisäksi monissa kaukaisemmissakin maissa. University of the Arts London Englannissa on eräs parhaimmista vaihtoehdoista. Tämä opinahjo on arvosteltu toiseksi parhaaksi maailmassa designin ja taiteen aloilla, ja se onkin luovan opiskelijan unelmakoulu kiehtovine kursseineen. Kyseessä on myös Euroopan suurin juuri taidealoihin keskittynyt yliopisto – 19 000 opiskelijaa ei voi olla väärässä!

Jos taas haluaa vähän kauemmaksi opiskelemaan, on Hillsborough Community College Floridassa yksi vaihtoehto. Täällä opiskelijat nauttivat paitsi taideopinnoista, myös auringosta, upeista rannoista ja kiehtovasta kulttuurielämästä. Ainutlaatuinen kokemus olisi myös taideopiskelu Ritsumeikan Asia Pacific Universityssa Japanissa. Täällä jos missä on mahdollisuus kansainvälisten suhteiden rakentamiseen sekä myös mielenkiintoiseen japanilaiseen kulttuuriin tutustumiseen useammalla tasolla. Entä aurinkoinen Kalifornia ja yksi maailman huippuluokan yliopistoista, UCLA?

Hiekkarannat, kalifornialainen rentous, auringonpaiste, kulttuuritarjonta sekä 45 000 opiskelijaa, joiden joukosta löytyy varmasti ystäviä, ovat muutamia tämän yliopiston vetonauloista. Jo pelkästään kampuksen ikonisten rakennusten arkkitehtuurin näkeminen innoittaa varmasti taiteiden opiskelussa! Jos siis taiteet ovat sydäntä lähellä, luovuus suorastaan sykkii suonissa, ja haluaa palavasti päästä opiskelemaan tätä aihetta, mahdollisuuksissa on melkein vain taivas rajana. Kannattaa siis ainakin ottaa selvää minkälaiset näkymät ovat itselle potentiaalisia – ja lähteä kenties elämänsä suurimpaan seikkailuun.